Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти з науково-методичної роботи

Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти з науково-методичної роботи

Рік: 2014

Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти з науково-методичної роботи / упоряд. : Н. В. Любченко, О. Ю. Шумська ; за ред . проф. Є. Р. Чернишової ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2014. — 60 с.

Збірник стане корисним науково-педагогічним, педагогічним та методичним працівникам, керівникам регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти. Складено з метою надання нормативно-правового забезпечення для науково-методичної роботи вищого навчального закладу.

Для використання в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».