Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти

Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти

Автор: Машкова О. Л., Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В.

Рік: 2014

Машкова О. Л., Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В.

Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі  слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної  освіти:  інструктивно-метод.  рекомендації  /  О. Л. Машкова, Л. Л. Ляхоцька,  Л. В. Калачова ;  за  заг.  ред. Л. Л. Ляхоцької ; НАПН України, Ун-т менедж.  освіти. — К., 2014. — 32 с.

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі слухачів курсів підвищення кваліфікації  закладів післядипломної педагогічної освіти» призначені для використання в практичній діяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації УМО НАПН України під час їх самостійної роботи на дистанційному етапі підвищення кваліфікації.