Організаційна культура загальноосвітніх навчальних закладів

Організаційна культура загальноосвітніх навчальних закладів

Автор: Карамушка Л. М., Шевченко А. М.

Рік: 2014

Карамушка Л. М., Шевченко А. М.

Організаційна культура загальноосвітніх навчальних закладів: наук.-метод.  посіб. /  Л. М. Карамушка, А. М. Шевченко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». —  К., 2014. — 80 с.

У науково-методичному посібнику розкрито психологічні особливості формування та розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано структуру, функції та сутнісні характеристики організаційної культури. Представлено типологію організа- ційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано систему чинників, які впливають на розвиток організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів.

Представлено авторську програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури». Вміщено розробки тренінгових занять.

Вміщено психологічний практикум для дослідження організаційної культури загально- освітніх навчальних закладів.

Адресовано директорам, заступникам директорів загальноосвітніх навчальних закладів, організаційним психологам, соціальним педагогам закладів та установ освіти, методистам методичних кабінетів, які відповідають за діяльність психологічної служби, завідуючим центрами практичної психології та соціальної роботи, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом розроблення питання організаційної культури.