Організація та проведення масових заходів

Організація та проведення масових заходів

Автор: Забродська Л. М., Кашубовска І. С.

Рік: 2014

Забродська Л. М., Кашубовска І. С.

Організація   та   проведення   масових   заходів   /   Л. М. Забродська,  І. С. Кашубовска / за заг. ред. проф. Є. Р. Чернишової ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2014. — 48 с.

Інформаційно-методичні матеріали «Організація та проведення масових заходів» містять інформацію щодо масових заходів, зокрема: зміст базових понятійних категорій, організаційно-технологічний аспект масових заходів, форми проведення масових заходів, а також їх рівні. Інформаційно-методичні матеріали «Організація та проведення масових заходів» будуть корисними керівним, науково-педагогічним та педагогічним працівникам з метою підвищення змістового та організаційного рівнів проведення масових заходів.