Мова ділових паперів

Автор: Морозова М.Е. Рік: 2011 М 74 Мова  ділових  паперів :  спецкурс  /  авт.   упоряд. :  Є. Р. Чернишова,  М. Е. Морозова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т…

Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Автор: Блажко Л.В. Рік: 2011 Б 68 Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням  аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації  педагогічних…

 Тайм-менеджмент

Автор: Чернишова М. О. Рік: 2012 Ч 49 Тайм-менеджмент: прогр. курсу для студ. освітньо-кваліфік. рівня  «бакалавр» з напрямів підготовки «Менеджмент» та…

Нормативно-правове забезпечення превентивної та профілактичної роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, що вчинили злочин

Автор: Тарусова Л. І. Рік: 2012 Т 22 Нормативно-правове забезпечення превентивної та профілактичної  роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, що вчинили  злочин :…

Соціологія управління персоналом

Автор: Солодков В. Т. Рік: 2012 Соціологія   управління   персоналом :   робоча   навч.   програма /  В. Т. Солодков ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.…

Управління змістом робіт

Автор: Сіданіч І. Л. Рік: 2012 С 34 Управління змістом робіт : навч.  прогр.  для  освітньо-кваліфікац.  рівня  «Магістр» / І. Л. Сіданіч ; НАПН України, ДВНЗ…

Управління змістом робіт

Автор: Сіданіч І. Л. Рік: 2012 Управління змістом робіт : навч.-метод. комплекс для освітньо-квалі- фікац. рівня «Магістр» / І. Л. Сіданіч ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.…

Дидактичні системи у вищій освіті

Автор: Сіданіч І. Л. Рік: 2012 С 34 Дидактичні системи у  вищій  освіті :  навч.  прогр.  для   освітньо-квалі- фікац. рівня «Магістр» / І. Л. Сіданіч ;…

Дидактичні системи у вищій освіті

Автор: Сіданіч І. Л. Рік: 2012 С 34 Дидактичні системи у вищій освіті : навч.-метод. комплекс для освітньо- кваліфікац.   рівня  «Магістр»  /  І. Л. Сіданіч ;…

Психологія організацій

Автор: Овдієнко І. М. Рік: 2012 Психологія  організацій :  навч.   прогр.   для   освітньо-кваліфікац.   рівня  «Магістр» / І. М. Овдієнко ; НАПН…

Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних пси- хологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій

Автор: Москальова А. С. Рік: 2012 М 82 Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних пси- хологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в  умовах…

Моделювання діяльності фахівця

Автор: Драч І. І. Рік: 2012 М74 Моделювання діяльності фахівця : робоча навч. прогр. для освітньо- кваліфікац. рівня «Магістр» зі спец. «Педагогіка вищої школи» / І. І.…

Фінанси

Автор: Бурлаєнко Т. І. Рік: 2012 Фінанси : робоча програма для освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» з напряму 6.030601 «Менеджмент» / Т. І. Бурлаєнко ; НАПН України, ДВНЗ…

Гроші та кредит

Автор: Бурлаєнко Т. І. Рік: 2012 Гроші та кредит : робоча програма для освітньо-кваліфікац. рівня «магістр» з напряму 6.030601 «Менеджмент» / Т. І. Бурлаєнко ; НАПН…