Психологія підприємницької поведінки в освітніх організаціях

Психологія підприємницької поведінки в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л. М.

Рік: 2012

К 21

Психологія  підприємницької   поведінки  в  освітніх   організаціях: спецкурс ля слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед.  освіти  / Л. М. Карамушка,  О. В. Креденцер ;  НАПН   України,   ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2012. — 24 с.

Навчально-методичне видання присвячено висвітленню особливостей підготовки керівників освітніх організацій до прояву підприємницької поведінки в закладах післядипломної педагогічної освіти. Видання містить навчально- тематичний план, програмний зміст, інформаційні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список літератури.

Для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівників освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також усім, хто цікавиться проблемами психологічних особливостей підприємницької поведінки в закладах освіти.