Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти

Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти

Автор: Карамушка Л. М.

Рік: 2012

Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку закладів освіти :  Спецкурс для слухачів очно-дистан. форми навчання в системі після диплом- ної педагогічної освіти / Л. М. Карамушка, К. В. Терещенко ; НАПН України,  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2012. — 24 с.

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню етнопсихологічних особливостей менеджерів освіти як чинника забезпечення організаційного розвитку закладів освіти. Розробка містить навчально-тематичний план, програмний матеріал, інформаційні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівникам освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також усім, хто цікавиться проблемами психологічного забезпечення організаційного розвитку в закладах освіти.