Нормативно-правове забезпечення превентивної та профілактичної роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, що вчинили злочин

Нормативно-правове забезпечення превентивної та профілактичної роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, що вчинили злочин

Автор: Тарусова Л. І.

Рік: 2012

Т 22

Нормативно-правове забезпечення превентивної та профілактичної  роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, що вчинили  злочин : зб. спецкурсів / Л. І. Тарусова, В. В. Олійник ; НАПН України, Ун-т  менедж. освіти. — К., 2012. — 52 с.

Зміст запропонованих спецкурсів орієнтовано на підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів управлінь освіти, відділів освіти РДА та міськвиконкомів з питань охорони дитинства, опіки та піклування, новітніх технологій захисту та підтримки підростаючого покоління, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, формування у слухачів основних знань і умінь щодо нормативно- правового забезпечення превентивної та профілактичної роботи органів управління освітою всіх рівнів з неповнолітніми, зокрема з тими, що вчинили правопорушення.

Структура збірника зумовлена попитом і тенденціями сучасного соціального розвитку суспільства, створенням світової системи охорони дитинства, запровадженням нових адекватних моделей і технологій захисту та підтримки дітей, особливо вразливих категорій, з урахуванням сучасних можливостей системи післядипломної педагогічної освіти.