Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Автор: Блажко Л.В.

Рік: 2011

Б 68

Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням  аудіовізуальних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації  педагогічних працівників : метод. рек. / Л.В. Блажко, Л.Л. Ляхоцька ;  НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2011. — 48 с.

У посібнику розроблена методика створення та використання аудіовізуальних засобів навчання, яка розглядається як сукупність упорядкованих знань про принципи, зміст, методи і форми створення та застосування різних типів комп’ютерних мультимедійних засобів навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Посібник розрахований на педагогічних працівників, професорсько-викладацький склад кафедр інститутів післядипломної педагогічної освіти, інженерно-методичної служби центрів дистанційного навчання тощо.