Навчально-методичне забезпечення змісту професійної освіти

Навчально-методичне забезпечення змісту професійної освіти

Автор: Скрипник М. І.

Рік: 2012

С45

Навчально-методичне забезпечення  змісту  професійної  освіти:  метод. рек. для методистів ВНЗ І–ІІ р. акр. / М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ  «Ун-т менедж. освіти». — К., 2012. — 48 с.

Зміни в сучасній вищій школі змусили закцентувати основну увагу на технології розроблення навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти. У методичних рекомендаціях для методистів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації у зручній формі (запитання та відповіді) розкрито актуальні питання розроблення й видання навчальної та методичної літератури. Звернено увагу на змістових характеристиках навчальної книги (підручника, навчального посібника) та навчально-методичного комплексу, подано особливості оформлення електронної навчальної книги, методичних рекомендацій. Наведено зразки структури навчальної та методичної літератури. Методистам також пропонуються рекомендації щодо підготовки мультимедійної презентації — узагальнення передового педагогічного досвіду, вимог до його змісту й оформлення. Звертається увага на мову навчальної книги та вимоги до рецензії на навчальну літературу. Практично спрямованим є орієнтовний перелік методичних проблем, які потребують розроблення.

Для методистів ВНЗ, викладачів, управлінців, слухачів курсів підвищення кваліфікації.