Професійна компетентність викладача вищої школи

Професійна компетентність викладача вищої школи

Автор: Драч І. І.

Рік: 2012

П 84

Професійна компетентність викладача вищої школи : навч.-метод. посіб. / І. І. Драч ; НАПН України,  ДВНЗ  «Ун-т менедж.  освіти». — К.,  2012. — 68 с.

У навчально-методичному посібнику проаналізовано еволюцію становлення компетентнісного підходу в освіті, розглянуто зміст базових понять та сутність компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вищій школі, розкрито зміст та характеристики ключових компетентностей майбутнього фахівця, проаналізовано особливості професійної діяльності та функції викладача вищого навального закладу, розкрито сутність та структуру професійної компетентності викладача вищої школи.

Призначений для майбутніх викладачів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, керівників вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.