Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних пси- хологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій

Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних пси- хологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в умовах соціально-економічних трансформацій

Автор: Москальова А. С.

Рік: 2012

М 82

Психологічні особливості діяльності завідувачів (практичних пси- хологів) районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій в  умовах   соціально-економічних   трансформацій :  спецкурс  /  А. С. Моска- льова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж.  освіти»,  Центр.  ін-т  післяди- плом. пед. освіти. — К., 2012. — 40 с.

У навчальній програмі вміщено матеріали про діяльність психолого-медико- педагогічних консультацій, роботу яких цілковито спрямовано на захист та реалізацію прав дітей з особливими освітніми проблемами.

Призначено для завідувачів та персоналу психолого-медико-педагогічних консультацій, викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти та керівників загальноосвітніх навчальних закладів і педагогічних працівників для самоосвіти.