Виконання випускних робіт слухачами вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти

Виконання випускних робіт слухачами вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти

Автор: Ляхоцька Л. Л.

Рік: 2011

Л98

Виконання  випускних  робіт  слухачами  вищих  навчальних  закладів   післядипломної   педагогічної   освіти :  навч.-метод.  комплекс спецкурсу / Л. Л. Ляхоцька ; НАПН України, Ун-т менедж.  освіти. — К., 2011. — 28 с.

Започаткований спецкурс «Виконання випускних робіт слухачами вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти» — це поглиблена розробка спеціальної теми за програмою очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, яка допоможе слухачам якісно самостійно провести науково-практичні дослідження для виконання випускної роботи. За допомогою спецкурсу слухачі ознайомляться зі структурою самостійної роботи на дистанційному етапі підвищення кваліфікації, її змістом, методологією та технологією педагогічних досліджень, основними вимогами до написання випускної роботи, а також набудуть практичних умінь та навичок дослідницької діяльності.

Призначається для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, аспірантів.