Людиноцентризм освіти в контексті формування громадянського суспільства в Україні

Людиноцентризм освіти в контексті формування громадянського суспільства в Україні

Автор: Дмитренко Г. А.

Рік: 2011

Д53

Людиноцентризм освіти в контексті формування громадянського  суспільства в Україні : лекція / Г. А. Дмитренко ; НАПН України, Ун-т  менедж. освіти. — К., 2011. — 28 с.

Розкривається стратегічний вектор трансформації українського суспільства в громадянське на основі реалізації ідеології людиноцентризму, сутність якого пов’язана зі сприянням умов для самореалізації громадян у всіх сферах їх життєдіяльності. Розглядається вирішальна роль системи освіти в сприянні самореалізації особистості протягом життя шляхом прищеплення учням інтересу до самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення.

Для слухачів системи підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.