Мова ділових паперів

Мова ділових паперів

Автор: Морозова М.Е.

Рік: 2011

М 74

Мова  ділових  паперів :  спецкурс  /  авт.   упоряд. :  Є. Р. Чернишова,  М. Е. Морозова ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2011. —  40 с.

Спецкурсом передбачено ознайомлення з призначенням та класифікацією документів, поділом їх на групи, з основними вимогами до складання та оформлення текстів ділової документації. 3 метою забезпечення а також функціонального принципу застосування мови ділових паперів.

Спецкурс покликаний формувати мовну особистість, здатну до розв’язання різноманітних комунікативних завдань у всіх практично актуальних сферах спілкування (науково-навчальний та офіційно-діловий).