Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»

Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»

Автор: Найдьонова Л. А.

Рік: 2011

Н20

Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи  рефлексивного підходу» : для слухачів курсів підвищ. кваліфікації за очно- дистанц. формою навчання / Л. А. Найдьонова ; НАПН України, Ун-т менедж.  освіти, Ін-т соціальної та політ. психології. — К., 2011. — 44 с.

Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу» містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення навчального спецкурсу, вказівки до практичних і семінарських занять, організації самостійної роботи слухачів, виконання контрольної роботи, критерії оцінювання, а також список основної та рекомендованої літератури, найважливіші додатки.