Основи Паблік Рілейшнз

Автор: Брюховецька О. В. Рік: 2012 Б 89 Основи Паблік Рілейшнз: робоча навч. прогр. для студ. спец. «Психологія» освітньо-кваліфікац.  рівня  «магістр»  /…

Математичні методи в психології

Автор: Бондарчук О. І. Рік: 2012 Математичні методи в психології : типова навч. програма для бакалаврів,  магістрів / О. І. Бондарчук ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти».…

Розвиток мотивації вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання

Автор: Бондарчук О. І. Рік: 2012 Б 81 Розвиток  мотивації  вдосконалення   психологічної   компетентності  керівників   освітніх   організацій   в  …

Психологія допомоги сім’ї

Автор: Бевз Г. М. Рік: 2012 Психологія допомоги сім’ї : навч. прогр. для освітньо-кваліфікац. рівнів  «бакалавр»,  «магістр»  / Г. М. Бевз ;  НАПН…

Тайм-менеджмент

Автор: Чернишова М. О. Рік: 2013 Ч49 Тайм-менеджмент : програма курсу  для  студентів освітньо-кваліфіка- ційного рівня «магістр» з напрямів підготовки…

 Маркетинг

Автор: Чернишова М. О. Рік: 2013 Ч 49 Маркетинг: навч.-метод. комплекс, для студ. освітньо-кваліфік. рівня  «Бакалавр» з напряму підготовки  «Менеджмент»  /…

 Маркетинг

Автор: Чернишова М. О Рік: 2013 Ч 49 Маркетинг: навч.-метод. комплекс,  нормат. док. для студ.  освітньо- кваліфік.  рівня  «Бакалавр»  з напряму  підготовки…

Мотивація персоналу

Автор: Чернишова Є. Р. Рік: 2013 Мотивація персоналу :  програма  нормативної  навч.  дисципліни  та  робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня…

Менеджмент освіти

Автор: Тимошко Г. М. Рік: 2013 Менеджмент освіти : програма нормативної навч. дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму  1801…

Керівник навчального закладу

Автор: Тимошко Г. М. Рік: 2013 Керівник   навчального   закладу :   програма   нормативної   навч.  дисципліни та робоча навч. програма для освітньо-кваліфікаційного…

Соціологія

Автор: Солодков В. Т. Рік: 2013 Соціологія :  навч.-метод.  комплекс  /  В. Т. Солодков ;  НАПН  України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2013.…

Теорія організації

Автор: Мостовий Г. І., Рябова З. В. Рік: 2013     Теорія організації : програма нормативної навч. дисципліни та робоча навч. програма для  освітньо-кваліфікаційного  рівня…

Управління персоналом

Автор: Морозова М.Е. Рік: 2013 Управління персоналом :  програма  нормативної  навч. дисципліни та робоча  навч.  програма  для   освітньо-кваліфікаційного  …

Підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи з учнівською та студентською молоддю

Автор: Бондарчук О. І. Рік: 2013 Бондарчук О. І. П 32 Підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи з  учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів…

Мікроекономіка

Автор: Ануфрієва О.Л. Рік: 2013 Ануфрієва О.Л. Мікроекономіка:   робоча   програма   для   освітньо-кваліфікаційного  hівня    «Бакалавр»    з…

Макроекономіка

Автор: Ануфрієва О. Л. Рік: 2013 Ануфрієва О. Л. Макроекономіка:  робоча   програма   для   освітньо-кваліфікаційного  рівня   «Бакалавр»   з  …