Управління навчальним процесом на засадах компетентнісного підходу

Управління навчальним процесом на засадах компетентнісного підходу

Автор: Драч І. І.

Рік: 2013

Драч І. І.

Управління   навчальним   процесом  на   засадах   компетентнісного  підходу : робоча  навч.  програма   для   освітньо-кваліфікаційного   рівня  «Магістр» зі спеціальності «Управління навчальним закладом» / І. І. Драч ;  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2013. — 16 с.

У робочій навчальній програмі розкрито тенденції управління освітніми організаціями в умовах суспільних трансформацій. Проаналізовано сутність та концептуальні підходи до управління навчальним процесом на засадах компетентнісного підходу. Розглянуто закономірності управління компетентнісно орієнтованою освітою, схарактеризовано його принципи та функції.

Призначена для студентів за спеціальністю «Управління навчальними закладами».