Маркетинг

Автор: Мостовий Г. І., Чернишова М. О. Рік: 2014 Мостовий Г. І., Чернишова М. О. Маркетинг : програма нормативної навч.  дисципліни та робоча  навч. програма для освітньо-кваліфікаційного…

Психологія сексуальності

Автор: Інжиєвська Л. А. Рік: 2014 Інжиєвська Л. А. Психологія сексуальності : навч.-метод. комплекс / Л. А. Інжиєвська ;  НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К.,…

Економіка освіти

Автор: Зінчук Н. А. Рік: 2014 Економіка освіти : програма вибіркової навч. дисципліни та робоча  навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр»  напряму 1801…

Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект

Автор:  ЛЮБЧЕНКО Н.В. Рік: 2013 Сторінок: 256 У посібнику висвітлено результати дослідження науково-організаційних основ управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної…

Міжкурсова підготовка до інтеграції технологій самозбереження учнів у роботу вчителів іноземної мови (з досвіду роботи)

Автор: Горяна Л. Г. Рік: 2012 Сторінок: Школа — це життєвий простір дитини; тут вона не го­тується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається для…

Як виграти вибори та розпочати модернізувати Україну для людей. Наукові рекомендації

Автор: Дмитренко Г. А. Рік: 2012 Сторінок: 98 Розкривається специфічна соціальна технологія здійснення перших кроків у напряму повернення довіри людей до влади в процесі виборів-яка одночасно стає…

Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти

Автор: О.І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюховецька, Т. М. Вакуліч, В. М. Івкін, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, Н. І. Пінчук І. В. Сингаївська. Рік: 2012 Сторінок: 190 У посібнику…

Здоров'язбережувальні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності на шкільних екологічних стежках

Автор: Л.Г.Гор’яна Рік: 2012 Сторінок: 120 Екологічна освіта та виховання підростаючого покоління включає всі форми організації навчально-виховного процесу, які спрямовані: на підготовку…

Експериментальна психологія

Автор: О.І. Бондарчук Рік: 2011 Сторінок: 24 Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тема-тичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни «Експеримен-тальна…

Практика студентів зі спеціальності 0401 «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010401 «Магістр»

Автор: О.В. Брюховецька, Т.В. Чаусова Рік: 2011 Сторінок: 32 Розглядаються питання організації, проведення та підведення підсумків усіх видів практики студентів з напряму 0401 «Психологія»…

Основи страхування для менеджерів

Автор: О.Г. Семеньков, Т.І. Бурлаєнко Рік: 2010 Сторінок: 100 У навчально-методичному посібнику висвітлено основні теоретичні положення здійснення страхових операцій в Україні, розкрито базові…

Психологія девіантної поведінки

Автор: О.І. Бондарчук, Т.М. Вакуліч Рік: 2010 Сторінок: 64 Навчально-методичний комплекс містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення навчальної дисципліни,…

Психологія творчості

Автор:Н.І. Пінчук Рік: 2010 Сторінок: 32 Навчально-методичний комплекс «Психологія творчості» розрахований на студентів заочної форми навчання за програмами підготовки бакалаврів та…

Диференціальна психологія

Автор: Г.Л. Федосова Рік: 2010 Сторінок: 40 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Диференціальна психологія» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і вмінь студентів,…

Психологія управлінського спілкування

Автор: О.В. Брюховецька Рік: 2010 Сторінок: 64 Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення навчальної дисципліни, теми і плани лекцій,…

Кадрове діловодство

Автор: Г.В. Наливайко Рік: 2010 Сторінок: 28 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кадрове діловодство» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і вмінь студентів,…

Аудит персоналу

Автор: Г.В. Наливайко Рік: 2010 Сторінок: 24 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Аудит персоналу» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь студентів,…

Методика проведення уроків з основ здоров’я у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів для набуття та розвитку здоров’язбережувальних життєвих навичок

Автор: Т.Є.Бойченко, Л.Г.Горяна, В.В.Дивак та ін. Рік: 2011 Сторінок: 148 У посібнику подано диференційовані за рівнями навчальних досягнень учнів завдання для виконання на уроках основ здоров’я…

Використання вебінарів в освіті

Автор: О.М. Самойленко Рік: 2011 Сторінок: У посібнику розглянуто методику підготовки та проведення вебінарів як засобів здійснення інтернет-занять. Розглянуто вебінар як інноваційний метод навчання.…

Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до ефективного управлінського спілкування

Автор: Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька Рік: 2011 Сторінок: 28 У спецкурсі висвітлено особливості підготовки керівників освітніх організацій до ефективного управлінського спілкування в системі…

Когнітивний стиль керівників освітніх організацій як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності

Автор: О.І.Бондарчук, Г.В.Соломіна Рік: 2011 Сторінок: 24 Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей когні-тивного стилю керівників освітніх організацій та його розвитку як…

Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення ції працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій

Автор: В.В. Олійник Рік: 2010 Сторінок: 268 У навчальному посібнику розкрито основні підходи, теоретико-дицакіс положення та практичні каспекти щодо дистанційного навчання з шви кваліфікації…