Здоров'язбережувальні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності на шкільних екологічних стежках

Здоров'язбережувальні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності на шкільних екологічних стежках

Автор: Л.Г.Гор’яна

Рік: 2012

Сторінок: 120

Екологічна освіта та виховання підростаючого покоління включає всі форми організації навчально-виховного процесу, які спрямовані: на підготовку школярів до цілісного сприйняття екологічних проблем; на свідоме розуміння процесів, які відбуваються в природі у результаті людської діяльності; на взаємодію багатьох наук щодо подолання екологічних криз, їхній вплив на здоров'я людини.

У запропонованому науково-мстодичному виданні ми впроваджуємо модель організації роботи на екологічній стежці, як одного з видів впровадження  здоров'язбережу вальних технологій серед учнівської молоді з метою створення творчого пізнавального простору (освітнього середовища). Науково-методичні матеріали стануть у нагоді педагогічним працівникам різних категорій: методисту НМЦ і шкільному вчителю, керівнику загальноосвітнього закладу та вихователю гуртка позашкільної освіти, і педагогам-організаторам оздоровчих таборів, студентам педагогічних ВНЗ.