Диференціальна психологія

Диференціальна психологія

Автор: Г.Л. Федосова

Рік: 2010

Сторінок: 40

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Диференціальна психологія» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і вмінь студентів, навчально-тематичний план, програмний матеріал, запитання для підсумкового контролю знань студентів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.