Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення ції працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій

Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення ції працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій

Автор: В.В. Олійник

Рік: 2010

Сторінок: 268

У навчальному посібнику розкрито основні підходи, теоретико-дицакіс положення та практичні каспекти щодо дистанційного навчання з шви кваліфікації працівників профтехосвіти. Грунтовно висвітлено сутність інф; маційно-освітпього  середовища, кредитно-модульної організації павчалх-іхг процесу, діагностики успішності та нормативно-методичного забеспечення п вищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.

У цілому, посібник охоплює змістові питання чотирьох структурних та вось¬ми змістових модулів навчального плану підвищення кваліфікації керівшоез педагогічних працівників ПТНЗ за очно-дистаційиою формою при кредитно-мі-дульній системі організації навчального процесу.

У посібнику вміщено завдання для скамокоптролю, список літературних рел для самоосвіти, додатки з нормативно-правових питань, зразки документі : організації навчального процесу за дистанційною формою навчання.

Навчальний посібник призначається керівникам, викладачам закладів.пісі-цинломної педагогічної освіти, працівникам органів управління освітою, слуха¬чам курсів підвищення кваліфікації, науковцям, усім, хто цікавиться питанням дистанційної та професійно-технічної освіти.