Методика проведення уроків з основ здоров’я у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів для набуття та розвитку здоров’язбережувальних життєвих навичок

Методика проведення уроків з основ здоров’я у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів для набуття та розвитку здоров’язбережувальних життєвих навичок

Автор: Т.Є.Бойченко, Л.Г.Горяна, В.В.Дивак та ін.

Рік: 2011

Сторінок: 148

У посібнику подано диференційовані за рівнями навчальних досягнень учнів завдання для виконання на уроках основ здоров’я та вдома: запитання, тестові завдання, життєві ситуації, завдання «Сходинки успіху», «Крок за кроком», дослідницькі проекти, практичні роботи. Робота над завданнями, які мають вигляд схем, таблиць, спрямована на підвищення рівня здоров’язбере-жувальної компетентності учнів 5–9 класів. Наведено також основні інтерактивні методи навчання, за допомогою яких учитель може активізувати роботу учнів, вибудовуючи таку методику співпраці з учнівською молоддю, яка спрямована на формування здорового способу життя.

Для методистів, учителів основ здоров’я.