Психологія творчості

Психологія творчості

Автор:Н.І. Пінчук

Рік: 2010

Сторінок: 32

Навчально-методичний комплекс «Психологія творчості» розрахований на студентів заочної форми навчання за програмами підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Психологія», «Практична психологія». Комплекс містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни «Психологія творчості», завдання для практичних семінарських занять, вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, контрольні питання, критерії оцінювання заліку, а також список рекомендованої літератури.