Експериментальна психологія

Експериментальна психологія

Автор: О.І. Бондарчук

Рік: 2011

Сторінок: 24

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тема-тичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни «Експеримен-тальна психологія», завдання для самостійної роботи, тематику контрольних робіт, контрольно-залікові питання, а також список рекомендованої літе-ратури.

Призначена для викладачів вищих навчальних закладів і студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Психологія».