Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект

Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект

Автор:  ЛЮБЧЕНКО Н.В.

Рік: 2013

Сторінок: 256

У посібнику висвітлено результати дослідження науково-організаційних основ управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти та координації як функції управління: аналіз теоретичного забезпечення зазначеної проблеми; концептуальні підходи до координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти; стан сучасної практики, напрями та форми координації науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти. Автором здійснено наукове обґрунтування й розкрито зміст концептуальної моделі координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти та результати її експериментальної перевірки в діяльності Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти». Запропоновано авторське визначення понять «координація науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти», «принцип педагогічної кооперації», «дисемінація інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти».

Посібник містить рекомендації з підвищення ефективності координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, науково-методичні розробки (положення, програми, сценарії науково-методичних заходів), які можуть бути корисними керівним, науково-педагогічним, педагогічним працівникам регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти, Р(М)МК(Ц), НМЦ міських рад, керівникам регіональних експериментально-дослідницьких лабораторій, творчих груп в організації науково-методичної діяльності.