Психологія управлінського спілкування

Психологія управлінського спілкування

Автор: О.В. Брюховецька

Рік: 2010

Сторінок: 64

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення навчальної дисципліни, теми і плани лекцій, семінарських і практичних занять, вказівки до організації самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи, зав-дання для контрольної роботи, тематику рефератів, питання до само-контролю і заліку, критерії оцінювання знань, а також список рекомендованої та додаткової літератури.