Аудит персоналу

Аудит персоналу

Автор: Г.В. Наливайко

Рік: 2010

Сторінок: 24

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Аудит персоналу» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь студентів, нав-чально-тематичний план та програмний матеріал вивчення дисципліни, рекомендації щодо самостійної роботи студентів, зміст самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів, питання до підсумкового контролю, тестові завдання, короткий термінологічний словник і список рекомендованої літератури до курсу в цілому.