Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до ефективного управлінського спілкування

Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до ефективного управлінського спілкування

Автор: Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька

Рік: 2011

Сторінок: 28

У спецкурсі висвітлено особливості підготовки керівників освітніх організацій до ефективного управлінського спілкування в системі післядипломної педагогічної освіти. Спецкурс складається із навчально-тематичного плану, програмного змісту, інформаційних матеріалів, завдань для самостійної роботи, питань для самокон-тролю та списку використаної і рекомендованої літератури.

Для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівників освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також для тих, хто цікавиться пробле-мами психологічної підготовки особистості до професійної діяльності в умовах соці-альних трансформацій.