Когнітивний стиль керівників освітніх організацій як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності

Когнітивний стиль керівників освітніх організацій як чинник ефективності їхньої управлінської діяльності

Автор: О.І.Бондарчук, Г.В.Соломіна

Рік: 2011

Сторінок: 24

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей когні-тивного стилю керівників освітніх організацій та його розвитку як важливого чинника підвищення ефективності діяльності керівників шкіл. Розробка складається з нав-чально-тематичного плану, програмного змісту, інформаційних матеріалів для спец-курсу, а також завдань для самостійної роботи, питань для самоконтролю й списку використаної та рекомендованої літератури.

Призначено викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керів-никам освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також усім, хто цікавиться проблемами психологічної підготовки управлінських кадрів до професійної діяльності в умовах соціальних трансформацій.