Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу

Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу

Автор: СЕРГЕЄВА Л. М.

Рік: 2012

Сторінок: 120

Розглядаються процеси європейської інтеграції та діяльність інсти­туцій професійно-технічної освіти країн ЄС, аналізуються механізми трансформації національних систем професійної освіти і навчання, системи управління навчальними закладами, подається досвід де­централізації управління професійним навчанням у країнах Європей­ського Союзу.

Цей доробок призначений для керівників, інженерно-педагогічних працівників, методичних, науково-педагогічних та наукових працівни­ків, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів професійної освіти, студентів, магістрантів, аспірантів та педа­гогічних працівників науково-методичних кабінетів профтехосвіти.