Кадрове діловодство

Кадрове діловодство

Автор: Г.В. Наливайко

Рік: 2010

Сторінок: 28

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кадрове діловодство» містить пояснювальну записку, вимоги до знань і вмінь студентів, навчально-тематичний план і програмний матеріал вивчення дисципліни, рекомендації щодо самостійної роботи студентів, зміст самостійної роботи студентів, критерії оцінювання їхніх знань, питання до підсумкового контролю, тестові завдання, короткий термінологічний словник і список рекомендованої літератури до курсу в цілому.