Економіка освіти

Економіка освіти

Автор: Зінчук Н. А.

Рік: 2014

Економіка освіти : програма вибіркової навч. дисципліни та робоча  навч. програма для освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр»  напряму 1801  «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним  закладом» / Н. А. Зінчук ; НАПН  України,  ДВНЗ  «Ун-т менедж. освіти». — К., 2013. — 28 с.

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Економіка освіти», напряму 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8.18010020 «Управління навчальним закладом», заочна форма навчання.