Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти: організаційно-технологічний аспект

Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти: організаційно-технологічний аспект

Автор: Є.Р. Чернишова

Рік: 2012

Сторінок: 160

Схвалено і рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального закладу«Університет менеджменту освіти» НАГІН України як наукове видання для системи післядипломної педагогічної освіти (протокол № 6 від 21 вересня 2011 р.)

Рецензенти: В. В. Олійник, дійсний член Національної академії педагогічних  наук України, доктор педагогічних наук, професор, ректор УМО;

Г. А. Дмитренко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом;

Н. І. Клокар, доктор педагогічних наук, директор КОІППО.

 

У науково-методичному посібнику «Кадровий потенціал системи післядипломної педагогічної освіти: організаційно-технологічний аспект» наведено результати дослідження соціально-філосовського аспекту змін у кадровій політиці системи післядипломної педагогічної освіти, реалізації принципу відповідності кадрової політики й стратегії розвитку навчальних закладів, узагальнено розвиток дослідницьких шкіл управління персоналом у системі вищої освіти, специфіки оцінювання кадрового потенціалу навчальних закладів системи ППО. Видання може бути використане в практичній діяльності керівників системи ППО, що приятиме розвитку кадрового потенціалу, підвищення його професійних якостей й конкурентноздатності на ринку праці, відповідно до нових викликів XXI ст.