Психологія девіантної поведінки

Психологія девіантної поведінки

Автор: О.І. Бондарчук, Т.М. Вакуліч

Рік: 2010

Сторінок: 64

Навчально-методичний комплекс містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення навчальної дисципліни, теми та плани лекцій, семінарських і практичних занять, вказівки до організації самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи, завдання для контрольної роботи, тематику рефератів, питання до самоконтролю і заліку, критерії оцінювання знань, тести, а також список рекомендованої та додаткової літератури