Практика студентів зі спеціальності 0401 «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010401 «Магістр»

Практика студентів зі спеціальності 0401 «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010401 «Магістр»

Автор: О.В. Брюховецька, Т.В. Чаусова

Рік: 2011

Сторінок: 32

Розглядаються питання організації, проведення та підведення підсумків усіх видів практики студентів з напряму 0401 «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.010401 «магістр», зокрема, загальні положення, мета, завдання й зміст практики, функції керівника асистентської та науково-дослідної практики, обов’язки студента-практиканта, вимоги до звіту, процедури оцінювання результатів практики, методичні рекомендації.