Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку в закладах освіти

Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку в закладах освіти

Автор: Карамушка Л. М.

Рік: 2012

К21

Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку в закла- дах освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / Л. М. Карамушка ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т  менедж. освіти». — К., 2012. — 28 с.

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей підготовки керівників освітніх організацій до забезпечення організаційного розвитку в закладах освіти, що може бути здійснено в системі післядипломної педагогічної освіти. Спецкурс містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні матеріали, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівникам освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також усім, хто цікавиться проблемами психологічного забезпечення організаційного розвитку в закладах освіти.