Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників (для керівників системи освіти)

Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників (для керівників системи освіти)

Автор: Морозова М. Е.

Рік: 2011

М 74

Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників (для керівників  системи  освіти):  спецкурс – практикум  / М. Е. Морозова ;  НАПН  України, Ун-т менедж.  освіти,  Ін-т менедж.  та  психології. — К., 2011. — 52 с.

Спецкурс надасть можливість вивчити мистецтво управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти, систематизувати знання в цій області. Надасть можливість освоїти сучасні технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти.