Засоби і технології автоматизації управлінської діяльності кадрів системи освіти

Засоби і технології автоматизації управлінської діяльності кадрів системи освіти

Автор: Макарчук О. М.

Рік: 2012

М15

Засоби і технології  автоматизації   управлінської   діяльності   кадрів  системи освіти : навч.-метод. посіб.  для  слухачів  (категорія слухачів :  кер.  і пед. кадри освіти) / О. М. Макарчук ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти.  — К., 2012. — 32 с.

Сучасний етап розвитку освіти потребує вміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в діяльності керівних і педагогічних кадрів системи освіти.

У навчально-методичному посібнику показано роль і місце модуля «Засоби і технології автоматизації управлінської діяльності кадрів системи освіти» в навчальному курсі «Сучасні ІКТ в освіті», визначено основні напрями автоматизації управлінських функцій у навчальному закладі. Приведено опис основних програмних комплексів які використовуються для автоматизації управлінських функцій у навчальних закладах України.