Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей»

Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей»

Автор: Лютко О.М.

Рік: 2014

Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів  «Філософія  для  дітей»  (Р4с) :  програма  спецкурсу  /  О. М. Лютко.  НАПН  України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2014. — 24 с.

У посібнику викладено зміст програми спецкурсу з проблеми розвитку практичних умінь педагогічних кадрів щодо використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Philosophy for сhildren (Р4с). Розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти застосування «Р4с» в школі, у межах якої відбувається перехід від традиційної інформаційної моделі освіти до рефлексивної. Програма спрямована на максимальний розвиток потенціалу дитини, її адекватне включення в складний, різноманітний, суперечливий світ з притаманними йому динамізмом, інтелектуалізацією та технологізацією праці.

Посібник призначений для вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарних дисциплін, класних керівників і заступників директорів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.