Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів»

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів»

Рік: 2014

Збірник   матеріалів   науково-практичної конференції  «Наукові засади  підвищення  кваліфікації  керівників  навчальних  закладів» /  НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2014. — 80 с.

У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів», яка відбулася 23 квітня 2014 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Збірник призначено для викладачів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, усіх, хто цікавиться підвищенням кваліфікації керівників навчальних закладів.