Арт-терапевтичний тренінг

Арт-терапевтичний тренінг

Автор: Інжиєвська Л. А.

Рік: 2014

Інжиєвська Л. А.

Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для  самостійної  роботи  з  дисципліни  /  автор-уклад.  Л. А. Інжиєвська. — К. :  ДВНЗ УМО, 2014. — 96 с.

У навчально-методичному виданні подані основні дефеніції, предмет і завдання арт-терапевтичного тренінгу. Наведені теоретичні відомості щодо арт-терапевтичного тренінгу, розкрита специфіка арт-терапії як засобу психотерапевтичної допомоги. Матеріал поданий у формі конспекту лекцій та робочого зошита і призначений для самостійної роботи та особистісного саморозвитку.

Рекомендовано студентам психологічних і педагогічних спеціальностей, може стати в нагоді викладачам, вчителям, практичним психологам, усім, хто цікавиться проблемами арт-терапії.