Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України

Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України

Автор: В. М. Жуковський, О. В. Огірко, М. В. Влад, С. Л. Головін, Р. М. Голянчук, А. В. Євтодюк, Н. Д. Ковальчук, С. В. Макогнюк, О. В. Матласевич, Н. Б. Ніколюк, І. Л. Сіданіч, С. К. Стефанюк, С. В. Филипчук, С. А. Шаправський

Рік: 2014

В. М. Жуковський, О. В. Огірко, М. В. Влад, С. Л. Головін, Р. М. Голянчук, А. В. Євтодюк, Н. Д. Ковальчук, С. В. Макогнюк, О. В. Матласевич, Н. Б. Ніколюк, І. Л. Сіданіч, С. К. Стефанюк, С. В. Филипчук, С. А. Шаправський

Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / В. М. Жуковський та ін. — К. : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2014. — 68 с.

Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних закладів післядипломної педагогічної освіти.