Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу

Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу

Рік: 2014

Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу  в межах європейської  кредитно-трансферної системи організації  навчального  процесу :  монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч,  Н. О. Приходькіна [та ін.]. — К. : ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. — 316 с.

У монографії розкрито концептуальні підходи, зміст, технологію, технологічне забезпечення, маркетингово-моніторинговий супровід та трансформаційні процеси підготовки фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, описано педагогічні умови процесу підготовки магістрів специфічної категорії «педагогіка вищої школи».

Монографія призначається для викладачів, студентів  вищих навчальних закладів, науковців, науково-педагогічних працівників та всіх тих, хто цікавиться проблемою управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.