Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «Державне управління»

Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «Державне управління»

Автор: Саюк В. І.

Рік: 2014

Саюк В. І.

Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «Державне управління» (за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців V–VІІ категорії посад) / В. І. Саюк ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2014. — 20 с.

Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «державні службовці» визначає мету, зміст, терміни, форми і методи підвищення кваліфікації державних службовців У–УІІ категорії посад.