Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»

Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»

Автор: Саюк В. І.

Рік: 2014

Саюк В. І.

Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри- ємств, установ та організацій» галузі знань 1501 «Державне управління» (за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців V–VІІ категорії посад)» за категорією «Начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів» (за очною формою навчання) / уклад. В. І. Саюк. — К. : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2014. — 112 с.

Робоча програма відображає зміст підвищення кваліфікації слухачів за категорією «Новопризначені начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій і міськвиконкомів», очна форма навчання.