Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі  післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології

Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології

Автор: Є. Р. Чернишова, В. П. Ляхоцький, І. Ю. Регейло, Н. В. Гузій, О. Л. Ануфрієва, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, Г. О. Штомпель, М. О. Чернишова.

Рік: 2014

Є. Р. Чернишова, В. П. Ляхоцький, І. Ю. Регейло, Н. В. Гузій, О. Л. Ануфрієва, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, Г. О. Штомпель, М. О. Чернишова.

Підготовка  науково-педагогічних  кадрів  у  системі  післядипломної  педагогічної  освіти:  зміст,  організаційні  форми,  технології:  наук.  посіб. /  авт. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред.  Є. Р. Чернишової ;  Держ.  вищ.  навч.  заклад  «Ун-т  менедж.  освіти». — К. :  Вид-во ДВНЗ  «Ун-т менеджменту  освіти»  НАПН України, 2014. — 228 с.

У посібнику розглядаються концептуальне бачення й законодавче відображення післядипломної освіти, особливості змісту післядипломної підготовки науково-педагогічних кадрів, управління їхнім професійним розвитком тощо.

Особлива увага приділяється формуванню кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації державної кадрової політики (тенденції, сутність і структура, освітній та креативно-аксіологічний потенціал педагогічного професіоналізму та європейського досвіду). Посібник може стати у нагоді науковцям, аспірантам, керівникам навчальних закладів, педагогам, усіх, хто цікавиться питаннями підготовки фахівців в системі ППО.