Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях

Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л. М., Толков О. С.

Рік: 2014

Карамушка Л. М., Толков О. С.

Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях: навчальний практикум для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти: / Л. М. Карамушка, О. С. Толков. – К., 2014. – 52 с.

Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей діагностики психологічних аспектів інноваційних змін в освітніх організаціях. Розробка містить методики для діагностики інноваційних змін в освітніх організаціях, основні напрямки їх застосування, а також завдання для самостійної роботи й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівникам освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також усім, хто цікавиться проблемами діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях.