«Педагогічний Х-фактор. Урок у координатах сучасності» (Частина 2)

«Педагогічний Х-фактор. Урок у координатах сучасності» (Частина 2)

Рік: 2014

«Педагогічний Х-фактор. Урок у координатах сучасності». Матеріали обласного конкурсу професійної майстерності. Номінація «Українська мова та література»: у 2-х ч. / уклад.   Харахоріна Т.О.,   Ткачук Т.В.,   Корольова Л.В,   Домашенко І.В.   /   за   ред.  Соловйова Ю.І.,  Чернишова О.І. ;  НАПН  України,  ДВНЗ  «Ун-т менедж.  освіти». — К.,  2014. — Ч. 2. — 132 с.

У збірці поданий творчий доробок педагогічної діяльності молодих учителів української мови і літератури навчальних закладів Донеччини, які пройшли очно-заочне навчання в обласній авторській творчій майстерні (школі-лабораторії) та взяли участь в обласному конкурсі «Педагогічний Х-фактор. Урок у координатах сучасності»

Авторська творча майстерня (школа-лабораторія) вчителів української мови і літератури розглядається як одна з інноваційних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спрямована на підтримку перспективних молодих фахівців і сприяння розвитку творчого потенціалу освітян, розширення професійного спілкування, створення особливого освітнього простору, зорієнтованого на саморозвиток та самореалізацію в процесі післядипломної педагогічної освіти.

Збірник рекомендований для вчителів-філологів, управлінців, методистів, майбутніх педагогів, а також для всіх, хто цікавиться інноваційним розвитком освіти Донеччини і педагогічною творчістю.