Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти

Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти

Автор: Машкова О. Л.

Рік: 2014

Машкова О. Л.

Створення та використання   електронного   навчально-методичного  комплексу   при  підвищенні  кваліфікації   керівних  і  педагогічних  кадрів  освіти: метод.  рекомендації / О. Л. Машкова ; за  заг.  ред. Л. Л. Ляхоцької ;  НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2014. — 104 с.

У методичних рекомендаціях надані інструктивні поради, які допоможуть куратору-тьтору повно міро застосувати електронний навчально-методичний комплекс на дистанційному етапі підвищення кваліфікації, використовучи віртуальне навчальне середовище Веб-клас «ПІ».

Для кураторів-тьторів, викладачів курсів підвищення кваліфікації педаго- гічних працівників Університету менеджменту освіти НАПН України, аспірантів та докторантів.